โรงเรียนสอนฟุตบอล ในกรุงเทพ นนทบุรี Choketawee Soccer เรียนทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการเล่น,เลี้ยง เตะบอล สำหรับเด็ก สอนบอลโดยโค้ชโชคทวี พรหมรัตน์

ข่าว

มี.ค. 26

ขอบคุณอดีตทีมชาติไทยที่มาเยือน "โชคทวี ซอกเกอร์" พร้อมให้คำแนะนำ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับ

โค้ชง้วน - สุรชัย จตุรภัทรพงศ์
โค้ชต้น - สมฤทธิ์ อ่อนสมจิตร
โค้ชชาย - สราวุธ คำบัว
สงคราม ไชยมงคล
รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค
อภิเชษฐ์ พุฒตาล

#ChoketaweeSoccer #โรงเรียนสอนฟุตบอล #โชคทวีซอกเกอร์

มี.ค. 26

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนฟุตบอล ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนสอนฟุตบอล Choketawee Soccer ครับ วันนี้ขอบคุณอดีตทีมชาติไทยที่มาเยือน "โชคทวี ซอกเกอร์" พร้อมให้คำแนะนำ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับ

โค้ชง้วน - สุรชัย จตุรภัทรพงศ์
โค้ชต้น - สมฤทธิ์ อ่อนสมจิตร
โค้ชชาย - สราวุธ คำบัว
สงคราม ไชยมงคล
รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค
อภิเชษฐ์ พุฒตาล

มี.ค. 25

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนฟุตบอล ประจำวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนสอนฟุตบอล Choketawee Soccer ครับ

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com