โรงเรียนสอนฟุตบอล ในกรุงเทพ นนทบุรี Choketawee Soccer เรียนทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการเล่น,เลี้ยง เตะบอล สำหรับเด็ก สอนบอลโดยโค้ชโชคทวี พรหมรัตน์

ข่าว

พ.ค. 20

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนฟุตบอล ประจำวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่โรงเรียนสอนฟุตบอล Choketawee Soccer วันนี้โค้ชโชคมาสอน ขอบคุณน้อง ๆ ที่ตั้งใจเรียนครับ

พ.ค. 18

เสาร์นี้พบกันนะคับ

พ.ค. 14

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนฟุตบอล ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่โรงเรียนสอนฟุตบอล Choketawee Soccer วันนี้น้อง ๆ มาเรียนพร้อมเพรียงกันมากเลย ทำให้สนามซ้อมคึกคักมากเลยครับ เอารูปสวย ๆ มาฝากกันนะครับ

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com