โรงเรียนสอนฟุตบอล

เกี่ยวกับเรา

คำอธิบาย

โรงเรียนสอนฟุตบอล ในกรุงเทพ นนทบุรี Choketawee Soccer เรียนและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการเล่น,เลี้ยงและเตะบอล สอนโดยโค้ช โชคทวี พรหมรัตน์ โค้ชและอดีตทีมชาติไทย พร้อมทีมงานมืออาชีพ

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com