โรงเรียนสอนฟุตบอล ในกรุงเทพ นนทบุรี Choketawee Soccer เรียนทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการเล่น,เลี้ยง เตะบอล สำหรับเด็ก สอนบอลโดยโค้ชโชคทวี พรหมรัตน์

ข่าว
9, พ.ย. 2018
ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนฟุตบอล ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิการยน 2561 ที่โรงเรียนสอนฟุตบอล Choketawee Soccer .
8, พ.ย. 2018
ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนฟุตบอล ประจำวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนสอนฟุตบอล Choketawee Soccer .
2, พ.ย. 2018
ภาพบรรยากาศการเตะฟุตบอลของผู้ปกครอง  วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่โรงเรียนสอนฟุตบอล Choketawee Soccer มาออกกำลังกายกันครับ // สนใจทดลองเรียนติดต่อ 096-952-8514
 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com