เกี่ยวกับ

Business Details

Impressum

โรงเรียนสอนฟุตบอล ในกรุงเทพ นนทบุรี Choketawee Soccer เรียนและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการเล่น,เลี้ยงและเตะบอล สอนโดยโค้ช โชคทวี พรหมรัตน์ โค้ชและอดีตทีมชาติไทย พร้อมทีมงานมืออาชีพ


คำอธิบาย

โรงเรียนสอนฟุตบอล ในกรุงเทพ นนทบุรี Choketawee Soccer เรียนและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการเล่น,เลี้ยงและเตะบอล สอนโดยโค้ช โชคทวี พรหมรัตน์ โค้ชและอดีตทีมชาติไทย พร้อมทีมงานมืออาชีพ


Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com